หน้าแรก
ข้อมูล อบต.
test ข้อความ
วิสัยทัศน์
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 2560
 
อ่านทั้งหมด
ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ทำอะไรมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านประปา
ด้านสาธารณูปโภค
ด้านบริการประชาชน
ด้านการประชาสัมพันธ์
 [ดูผล Vote]
 รวมภาพกิจกรรม อบต.ห้วยถั่วเหนือ
โครงการส่งเสรืมสุขภาพและพัฒนาการ lQและEQ เด็กวัย 0-5 ปี
             โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ประจำปี 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
 
นายภาณุวัฒน์ เหลืองสุรภีสกุล

สงวนลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ 056-878-541 ถึง 2
จัดทำโดย : ร้านคอมรูมซ๊อป